Archief van
Auteur: wspadmin

Talentontwikkeling per 1 augustus ondergebracht bij Alliantie Kansrijk

Talentontwikkeling per 1 augustus ondergebracht bij Alliantie Kansrijk

  Met ingang van 1 augustus 2019 is de organisatie, coördinatie en uitvoering van het aanbod op het gebied van talentontwikkeling in Edam-Volendam ondergebracht bij Alliantie Kansrijk. Vanuit Alliantie Kansrijk werken Sport-Koepel en Club- en Buurthuiswerk Edam-Volendam gezamenlijk aan deze opdracht. Hieronder valt niet alleen het binnen- en buitenschoolse programma maar is er ook een maatwerk-aanbod en vallen ook de LEF-activiteiten in organisatie en coördinatie onder Alliantie Kansrijk. Met ingang van 1 augustus zijn we samen met onze collega’s van... Lees meer Lees meer
Gespecialiseerd Jongerenwerk per 1 augustus ondergebracht bij Alliantie Kansrijk

Gespecialiseerd Jongerenwerk per 1 augustus ondergebracht bij Alliantie Kansrijk

Met ingang van 1 augustus 2019 is de uitvoering van het gespecialiseerd jongerenwerk in Edam-Volendam ondergebracht bij Alliantie Kansrijk. Vanuit Alliantie Kansrijk werken zowel Sport-Koepel, Club- en Buurthuiswerk Edam-Volendam als L!NK Projecten gezamenlijk aan deze opdracht. Hieronder valt niet alleen het gespecialiseerd jongerenwerk maar ook het ambulante jongerenwerk inclusief een passend activiteitenaanbod. “Sinds 1 augustus zijn we samen met onze collega’s van NoordenCo. gaan werken aan een warme overdracht. Wij willen graag alle kennis en kunde vanuit hen tot ons... Lees meer Lees meer