Het stichtingsbestuur

Het stichtingsbestuur heeft de eindverantwoordelijkheid voor het functioneren van Stichting Sportkoepel Edam-Volendam. De taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de statuten. De bestuursleden zijn allen op vrijwillige basis actief en hebben allen een sterke sociale antenne, bestuurlijke ervaring en de wil tot maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zij zijn verenigd in de wil om Sport-Koepel tot een succes te maken. Uiteraard gaat dat niet zonder een verantwoord financieel beleid, een marketingbeleid en een stimulerend personeelsbeleid. 

Het bestuur van Stichting Sportkoepel Edam-Volendam bestaat uit: 

  • Dhr. Drs. Loege Schilder – Voorzitter / Bestuurslid Algemene Zaken
  • Dhr. Joost Ooms – Secretaris / Bestuurslid Operationele Zaken
  • Dhr. Drs. Herman Schilder – Penningmeester / Bestuurslid Financiële Zaken
  • Dhr. Piet Kes – Algemeen lid / Bestuurslid Algemene Zaken
  • Dhr. Johan Molenaar – Algemeen lid / Bestuurslid Algemene Zaken & KTEV 

Ook kent Stichting Sportkoepel Edam-Volendam een zogenoemde Raad van Toezicht en deze bestaat uit: 

  • Dhr. Gerard Veerman – Lid Raad van Toezicht 

Heeft u informatie voor of vragen aan het stichtingsbestuur? Dan kunt u deze insturen naar info@sport-koepel.nl of via de post naar Heideweg 4, 1132 DB te Volendam. 


Onze medewerkers

 

Wayne Neijhorst
Algemeen Manager Sport-Koepel 
Lid Programmabureau Platform voor Talentontwikkeling
Manager IMPACT Flag Football

T.  0299 324650
M.  0655 813733
E. w.neijhorst@sport-koepel.nl

 

Dennis Bus
Operationeel Manager Sport-Koepel 

T.  0299 324650
E. d.bus@sport-koepel.nl

 

Carlo Vonk
Vakleerkracht Bewegingsonderwijs

T.  0299 324650
E. c.vonk@sport-koepel.nl

Dennis de Vries
Consulent Sportstimulering 
Senior Coach IMPACT Flag Football 

T.  0299 324650
E. dj.vries@sport-koepel.nl

 

Fiona Scherpenzeel
Consulent Sportstimulering 
Senior Coach IMPACT Handball

T.  0299 324650
E. f.scherpenzeel@sport-koepel.nl 

 

Tany Ortega
Senior Coach IMPACT Flag Football

T.  0299 324650
E. t.ortega@sport-koepel.nl

 

Roy Stravers
Consulent Sportbuurtwerk/Sportstimulering

T.  0299 324650
E. r.stravers@sport-koepel.nl

 

Misja Castelijn
Vakleerkracht Bewegingsonderwijs
De Trimaran & De Nieuwe School

T.  0299 324650
E. m.castelijn@sport-koepel.nl

 

Nora Lasschuit
Administratie & Backoffice
Personeelsplanning

T.  0299 324650
E. n.lasschuit@sport-koepel.nl

 

Ronald Hein
Coördinator Gespecialiseerd Jongerenwerk 
Mede-Eigenaar L!NK Projecten

T.  0299 324650
M.  0633 203157
E. ronald@linkprojecten.nl