Het stichtingsbestuur

Het stichtingsbestuur heeft de eindverantwoordelijkheid voor het functioneren van Stichting Sportkoepel Edam-Volendam. De taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de statuten. De bestuursleden zijn allen op vrijwillige basis actief en hebben allen een sterke sociale antenne, bestuurlijke ervaring en de wil tot maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zij zijn verenigd in de wil om Sport-Koepel tot een succes te maken. Uiteraard gaat dat niet zonder een verantwoord financieel beleid, een marketingbeleid en een stimulerend personeelsbeleid. 

Het bestuur van Stichting Sportkoepel Edam-Volendam bestaat uit: 

  • Dhr. Drs. Loege Schilder – Voorzitter / Bestuurslid Algemene Zaken
  • Dhr. Joost Ooms – Secretaris / Bestuurslid Operationele Zaken
  • Dhr. Drs. Herman Schilder – Penningmeester / Bestuurslid Financiële Zaken
  • Dhr. Piet Kes – Algemeen lid / Bestuurslid Algemene Zaken
  • Dhr. Johan Molenaar – Algemeen lid / Bestuurslid Algemene Zaken & KTEV 

Ook kent Stichting Sportkoepel Edam-Volendam een zogenoemde Raad van Toezicht en deze bestaat uit: 

  • Dhr. Gerard Veerman – Lid Raad van Toezicht 

Heeft u informatie voor of vragen aan het stichtingsbestuur? Dan kunt u deze insturen naar info@sport-koepel.nl of via de post naar Heideweg 4, 1132 DB te Volendam. 


Onze medewerkers

 

Wayne Neijhorst
Operationeel Manager Sport-Koepel 
Lid Programmabureau Platform voor Talentontwikkeling
Manager IMPACT Flag Football

T.  0299 324650
M.  0655 813733
E. w.neijhorst@sport-koepel.nl

 

Ben Zwarthoed
Consulent Speciale Projecten
Consulent Ambulant Jongerenwerk

T.  0299 324650
M.0618 910189
E. b.zwarthoed@sport-koepel.nl

Carlo Vonk
Vakleerkracht Bewegingsonderwijs De Trimaran
 Trajectbegeleider Onderwijs KTEV

T.  0299 324650
M.  0639 035851
E. c.vonk@sport-koepel.nl

 

Dennis de Vries
Consulent Sportstimulering 
Buurtsportcoach Flag Football gemeente Amsterdam

T.  0299 324650
E. dj.vries@sport-koepel.nl 

 

Leroy Teunis
Consulent Sportbuurtwerk
Consulent Ambulant Jongerenwerk
Trajectbegeleider Sportverenigingen KTEV

T.  0299 324650
M.  0612 835667
E. l.teunis@sport-koepel.nl

 

Misja Castelijn
Vakleerkracht Bewegingsonderwijs
De Trimaran & De Nieuwe School

T.  0299 324650
M.  0620 114977
E. m.castelijn@sport-koepel.nl

Mike Bij ‘t Vuur
Consulent Sportstimulering & Sportbuurtwerk
Buurtsportcoach Flag Football SportUtrecht

T.  0299 324650
M.  0615 511579
E. m.bijtvuur@sport-koepel.nl

Nora Lasschuit
Administratie & Backoffice
Personeelsplanning

T.  0299 324650
E. n.lasschuit@sport-koepel.nl

 

 

Ronald Hein
Coördinator Gespecialiseerd Jongerenwerk 
Mede-Eigenaar L!NK Projecten

T.  0299 324650
M.  0633 203157
E. ronald@linkprojecten.nl