Gezocht: Ouders die met ons mee willen denken!

17 september 2019

In de leeftijdscategorie 4 tot 12 jaar beslissen de ouders/verzorgers en/of grootouders voor een groot deel over de vrijetijdsbesteding. In de leeftijdscategorie hebben jongeren meer vrijheid om te kiezen in het buitenschools domein. Ouders hebben hierin nog steeds een begeleidende rol en bij hen is ook draagvlak nodig zodat zij jongeren bijvoorbeeld richting alcoholvrije activiteiten in het weekend begeleiden. 

Om ouders direct te betrekken en draagvlak te creëren, vormen wij een ouderbegeleidingsgroep van ouders/verzorgers/grootouders. Deze groep willen wij 4 keer per jaar bijeen laten komen. Samen met deze groep willen we klankborden over ontwikkelingen, sparren over activiteiten en input ophalen zodat we een mooi activiteitenprogramma kunnen gaan samenstellen. Wij zijn dus op zoek naar U!

Wilt u meer weten over deze ouderbegeleidingsgroep of wilt u zich aanmelden? Dan kan dat via aanmelden@sport-koepel.nl! Wij zijn u er in ieder geval zeer erkentelijk voor! En uiteraard is onze jeugd dat ook!