Gespecialiseerd Jongerenwerk per 1 augustus ondergebracht bij Alliantie Kansrijk

20 juli 2019

Met ingang van 1 augustus 2019 is de uitvoering van het gespecialiseerd jongerenwerk in Edam-Volendam ondergebracht bij Alliantie Kansrijk. Vanuit Alliantie Kansrijk werken zowel Sport-Koepel, Club- en Buurthuiswerk Edam-Volendam als L!NK Projecten gezamenlijk aan deze opdracht. Hieronder valt niet alleen het gespecialiseerd jongerenwerk maar ook het ambulante jongerenwerk inclusief een passend activiteitenaanbod. “Sinds 1 augustus zijn we samen met onze collega’s van NoordenCo. gaan werken aan een warme overdracht. Wij willen graag alle kennis en kunde vanuit hen tot ons nemen en daarna kijken hoe we daar vanuit de Alliantie verder invulling aan gaan geven.” zo licht Johan Molenaar, operationeel directeur bij Alliantie Kansrijk, toe. Wij zijn trots dat de Alliantie zich ook op dit vlak mag gaan inzetten.