Missie & Visie

De missie van Sport-Koepel: 

Sport-Koepel heeft als doel het bevorderen van sport en welzijn in zijn algemeenheid, in samenwerking met maatschappelijke organisaties en het versterken van alle handelingen, die met het vorenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk zijn. Hierdoor kunnen we ons ontwikkelen tot het sportinstituut in de regio Waterland e.o. en dit ook blijven! 

De visie van Sport-Koepel:

Sport is leuk om te doen, werkt ontspannend, is goed voor de ontwikkeling maar is bovenal gezond en kan op vele manieren worden beoefend. Sport werkt als bindmiddel tussen groepen en is bij uitstek het middel om maatschappelijke problemen aan te pakken. Sport-Koepel werkt hierbij nauw samen met gemeenten, scholen, stagiairs, verenigingen, vrijwilligers en inwoners. Sport-Koepel slaat een brug tussen jongeren en senioren en betrekt vrijwilligers en stagiairs in haar aanpak. Dit leidt tot een hogere impact! 

Kernwaarden:

De volgende normen en waarden zijn voor ons leidend: inzet, expertise, sportiviteit, betrokkenheid, eerlijkheid, loyaliteit, vertrouwen, respect en heldere communicatie. 

Sport-Koepel: Sportief & Betrokken / Meer dan bewegen alleen!