Wie en wat is Alliantie Kansrijk?

2 oktober 2019

Misschien heeft u al gehoord dat er verandering is gekomen in de wijze waarop de gemeente Edam-Volendam de activiteiten op het gebied van talentontwikkeling georganiseerd worden. Begin van dit jaar is er vanuit de gemeente Edam-Volendam een aanbestedingstraject uitgezet die ervoor moet zorgen dat de regie, afstemming, organisatie en coördinatie van alle binnen- en buitenschoolse activiteiten op het gebied van talentontwikkeling gerealiseerd gaat worden door een centrale partij. Sport-Koepel en Club- en Buurthuiswerk Edam-Volendam hebben voor deze aanbesteding de krachten gebundeld en hebben we samen ingeschreven op deze aanbesteding en hebben wij deze aanbesteding uiteindelijk gewonnen.

Met ingang van 1 augustus jl. is het contract met de gemeente ingegaan en is de Alliantie Kansrijk actief. De Alliantie (de samenwerking tussen SK en CBW) gaat het Platform voor Talentontwikkeling vormen die voor de gevraagde regie, organisatie, afstemming en coördinatie gaat zorgen. Maar wat gaan we dan doen? We willen de wensen van de gemeente gaan vormgeven aan de hand van doorgaande leerlijnen en op veel verschillende gebieden. Denk hierbij aan activiteiten op technisch, creatief, cognitief en fysiek gebied met extra aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Uiteraard gaan we dat vormgeven in samenwerking met iedereen die betrokken is bij onze jeugd, het onderwijs en al onze partners. Ook de activiteiten vanuit het LEF-programma zullen hier onderdeel van zijn. Door dit alles te combineren kunnen we nog veel meer gaan betekenen voor de jeugd in onze gemeente en kunnen wij ook maatwerk gaan leveren. Op dit moment zijn wij drukdoende om alles organisatorisch voor te bereiden en vanaf 16 september is het nieuwe basisprogramma gestart in het basisonderwijs.