Gespecialiseerd Jongerenwerk

Met ingang van 1 augustus 2019 is de uitvoering van het gespecialiseerd jongerenwerk in de gemeente Edam-Volendam bij de Alliantie Kansrijk belegd. Alliantie Kansrijk is een samenwerking tussen Sport-Koepel en Club- en Buurthuiswerk Edam-Volendam. Voor het gespecialiseerd jongerenwerk is ook de bestaande samenwerking van Sport-Koepel met L!NK – Partner in maatschappelijke projecten geïntensiveerd en uitgediept.

Vanuit de gemeentelijke opdracht is er een onderverdeling aangebracht in de werkzaamheden:

  • Gespecialiseerd Jongerenwerk (incl. individuele begeleiding) in het geprioriteerde aandachtsgebied
  • Ambulant Jongerenwerk in alle kernen van Edam-Volendam
  • Activiteitenaanbod 

De uitgangspunten luiden als volgt:

  • Het is de gezamenlijke opgave van de gemeente en de Alliantie Kansrijk om door de verbonden aandacht en focus op de weerbare samenleving, het geluk en de leefbaarheid in de wijken te hervinden dan wel te bevestigen. Niet angst en onzekerheid maakt gelukkig, maar het hervinden van de eigen kracht en onderlinge verbondenheid
  • Het is de gezamenlijke opgave van de gemeente en de Alliantie Kansrijk om op een duurzame wijze negatieve levenspatronen van jongeren (voortijdig) te herkennen en te doorbreken door het bieden van hulp, ondersteuning en zinvolle alternatieven
  • De gebaande paden bieden onze jongeren een bekende en gemakkelijke mogelijkheid om te voldoen aan de bestaande verwachtingspatronen. De ongebaande paden bieden onze jongeren een mogelijkheid om het eigen potentieel te ontdekken. De jongerenwerkers fungeren als kompas bij het bewandelen van de ongebaande paden

Door de koppelingen tussen de diverse werkterreinen kunnen we het bereik enorm omhoog brengen ten opzichte van opzichzelfstaand jongerenwerk. Binnen deze opdracht staat flexibiliteit hoog in het vandaal en hanteren we als motto ‘doen wat nodig is’. Onze jongerenwerkers zijn aanwezig op straat en op plaatsen waar jeugd samenkomt op tijdstippen dat de jeugd er is. Werken in avonduren en weekeinde zijn daarbij vanzelfsprekend. Tevens is L!NK voor overlast situaties 7 dagen per week bereikbaar, ook buiten kantooruren.