Wat doen wij?

Het uitgangspunt voor onze verenigingsondersteuningswerkzaamheden luidt als volgt: 

Verenigingen ondersteunen bij het opzetten van beleid, bij deskundigheidsbevordering van vrijwilligers, het opzetten van uitvoeren van nevenactiviteiten en de opvang en integratie van bijzondere doelgroepen!

Hieronder vallen de onderstaande dienstverleningen die Sport-Koepel zelfstandig ten uitvoer brengt: 

 • Verenigingsondersteuning (Club Assist & Support)
 • Coachplatform Edam-Volendam
 • Scholing van Sportkader

Lees hieronder verder voor een korte toelichting per project!


Verenigingsondersteuning

Sport-Koepel is er voor de (gerichte) ondersteuning van sportaanbieders in de regio Edam-Volendam-Zeevang. Veel sport gebeurt in verenigings-, groeps- of individueel verband. De sfeer en gezelligheid zijn hierbij een belangrijk aspect, of het nu gaat om recreatieve of competitieve sportbeoefening. Bovendien draagt het lidmaatschap van een sportvereniging bij aan maatschappelijke betrokkenheid. Het bevorderen van sport en bewegen verbindt Sport-Koepel en de sportverenigingen die actief zijn in de gemeente. 

Vanuit verenigingsondersteuning zijn er ondersteuners actief en zijn zij ook het aanspreekpunt voor de sportverenigingen. 

Op onder andere de onderstaande gebieden bieden we ondersteuning:

 • Gezondheid
  • AED
  • EHBSO
  • De Gezonde Sportkantine
  • Project Glashelder
 • Algemeen
  • Verenigingsgesprek
  • Verenigingsanalyse
  • Situatieanalyse
  • Organisatiestructuur
 • Financieel
  • Subsidies
 • Vrijwilligers
  • Vrijwilligers
  • Vrijwilligersverzekeringen
 • Beleid 
  • Gewenst Gedrag
  • Communicatie
  • Social Media

De volgende verenigingen vallen op dit moment onder Club Assist & Support:

 • Atletiekvereniging Edam
 • Basketbalvereniging Volendam
 • Badmintonclub Oisthusen
 • Budocentrum Fun & Fit
 • EVC Edam
 • Goalballvereniging De Dwarsliggers
 • Gymnastiekvereniging Heracles Beets
 • Gymnastiekvereniging Oosthuizen
 • Handbalvereniging KRAS/Volendam
 • Judoschool Cees Veen 
 • RKAV Volendam
 • Schaakclub Volendam
 • Turnvereniging St. Mauritius
 • Tennisvereniging Dijkzicht
 • Tennisvereniging De Zeevangspelers
 • Voetbalvereniging Kwadijk
 • Voetbalvereniging Oosthuizen
 • Volleybalvereniging Kwaboemsh
 • Volleybalvereniging MOVE
 • Wandelvereniging ’n Loopie
 • Wielervereniging Beet-it Volendam
 • Zaalvoetbalvereniging Volendam
 • Zwemvereniging EDVO

De gemeentelijke opdracht rondom verenigingsondersteuning is sinds oktober 2020 overgegaan naar Team Sportservice. Derhalve ondersteunen wij op eigen initiatief nog steeds onze verenigingen. 


Coachplatform Edam-Volendam

Iedereen die in de gemeente Edam-Volendam een team coacht of traint kan ‘lid’ worden van het Coachplatform Edam-Volendam. Lid worden kost niets, maar er wordt wel gevraagd aan de leden om hun contactgegevens kenbaar te maken. Deze gegevens gaan in een gesloten databank en van coaches die aangegeven hebben dat zij op een specifiek gebied kennis en kunde hebben en dit graag willen delen met andere trainers/coaches worden de contactgegevens binnen het Coachplatform verspreid. 

Waar staat het Coachplatform voor? 

 • Twee keer per jaar een fysieke bijeenkomst met gastspreker
 • Uitgave van tweemaandelijkse pagina in de NIVO met daarop informatie en links over training en coachmethoden en technieken
 • Een keer per jaar een bijeenkomst met talentvolle sporters waarin een centraal thema wordt behandeld

Scholing van Sportkader

Via het bieden van scholing van sportkader wil Sport-Koepel de kwaliteit van het aanwezig sportkader in onze gemeente verhogen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de implementatie van het Athletic Skills Model in Edam-Volendam, hoe om te gaan met diverse type trainers (beginner vs. gevorderden), hoe om te gaan met mentale begeleiding, etc. Het streven is om twee keer per jaar een scholingstraject te doen laten starten.