Relatie met de gemeente Edam-Volendam

Onze stichting is een zelfstandige organisatie. De gemeente Edam-Volendam – www.edam-volendam.nl – betaalt Sport-Koepel voor de te leveren (aantallen) prestaties, producten en/of diensten. Dit kan zijn middels een subsidiebeschikking of via een uitvoeringsovereenkomst als gevolg van een gegund aanbestedingstraject. Daarnaast behaalt Sport-Koepel ook eigen inkomsten uit het organiseren van diverse sportieve activiteiten en via partnerships met andere organisaties.