Wat doen wij?

Het uitgangspunt voor onze productiewerkzaamheden luidt als volgt: 

Het organiseren van activiteiten, evenementen of andere sport-gerelateerde activiteiten in opdracht van verenigingen, stichtingen, onderwijsinstellingen, inwoners, etc.!

Hieronder vallen onder andere de volgende projecten die in opdracht van derden ten uitvoer worden gebracht: 

 • Verenigingsondersteuning Sint Jozefvereniging
 • Beleid en Onderzoek 
 • Opleidingen
 • Ondersteuning van backoffice

Lees hieronder verder voor een korte toelichting per project!


Verenigingsondersteuning Sint Jozefvereniging

Sinds 1 januari 2017 biedt Sport-Koepel gerichte verenigingsondersteuning aan de St. Jozefvereniging. Deze inzet richt zich op het organiseren en voorbereiden van de verenigingsactiviteiten (Biljartclub St. Jozef, Klaverjasclub St. Jozef, Jokerclub Hartenvrouw en Alleenstaandenclub Samen Verder) in samenwerking met de medewerkers en vrijwilligers van de St. Jozef. Ook organiseren we samen met de St. Jozefvereniging nieuwe activiteiten die zich richten op het bieden van gepaste vrijetijdsbesteding.


Beleid en Onderzoek 

Sport-Koepel staat bekend om een brede dienstverlening binnen het sociaal domein en dan met name op het gebied van sport. Om partijen in en rond het sociaal domein bij beleidsontwikkeling en besluitvorming te ondersteunen voert Sport-Koepel onderzoek- en adviestrajecten uit voor gemeenten, maatschappelijke organisaties, sport-/adviesraden, etc. Het kan hierbij gaan om o.a.:

 • Algemeen beleidsonderzoek en -advies
 • Benchmarking en best practices
 • Evaluatiestudies
 • Opstellen van (deel-)nota’s
 • Strategische verkenning en positionering
 • Verenigingsmonitor

De onderzoeksprojecten hebben in de regel betrekking op een afgebakend vraagstuk en kennen een afgesproken doorlooptijd en budget. De bevindingen en conclusies worden meestal vastgelegd in een schriftelijke eindrapportage die kan dienen als basis voor verdere besluitvorming. Kenmerkende elementen in de onderzoek- en adviesaanpak van Sport-Koepel zijn:

 • Een goed gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen
 • Het toepassen van (economische) inzichten uit andere sectoren
 • Heldere en scherpe rapportages
 • Praktische en concrete aanbevelingen en/of uitgewerkte keuzeopties.

Een greep uit de door ons uitgevoerde opdrachten:

 • HV KRAS/Volendam: subsidieonderzoek naar combinatiefuncties
 • Gemeente Edam-Volendam: behoefteonderzoek naar combinatiefuncties
 • Gemeente Edam-Volendam: implementatieplan voor de invoering van combinatiefuncties
 • Gemeente Edam-Volendam: uitvoeringsplan voor verenigingsondersteuning
 • HV KRAS/Volendam: uitvoeringsplan Project Glashelder
 • RKAV Volendam: blauwdruk voor de niet-voetbaltechnische organisatie van de onderbouw
 • Gemeente Zeevang: behoefteonderzoek naar sport- en beweegaanbod
 • Gemeente Zeevang: tevredenheidsonderzoek naar prijs-/kwaliteitsverhouding binnensportaccommodaties
 • Gemeente Edam-Volendam: verenigingsmonitor/sportinventarisatie sportaanbod Edam-Volendam
 • De Huiskamer BV: procesbeschrijvingen in relatie tot bedrijfsvoering

Opleidingen

Sport-Koepel organiseert o.a. voor haar eigen medewerkers cursussen om zich verder te ontwikkelen en te scholen, zowel didactisch als methodisch maar ook om de diversiteit aan doelgroepen te ervaren. De consulenten en stagiairs van Sport-Koepel hebben te maken met jong en oud, groot en klein, met en zonder beperkingen, met en zonder overgewicht, met en zonder aandoeningen, etc. Om een complete begeleider van activiteiten en evenementen te worden, volgen alle nieuwe consulenten en stagiairs een intern scholingsprogramma bij onze SKool!

Iedere consulent heeft zijn eigen specialisatie en die zetten we ook buiten de organisatie in om o.a. de volgende cursussen te organiseren:

 • BHV/EHBO-bijscholingen
 • Jeugd Sport Begeleiders cursus
 • Trainer/Coach voor de beginner
 • American Football als metafoor voor teamsamenstellingen

Een greep uit de door ons uitgevoerde opdrachten/clinics bij:

 • Gemeente Amsterdam
 • SBS 6 Amsterdam
 • Wielervereniging Beet-it Volendam
 • HV KRAS/Volendam
 • Budocentrum Fun & Fit
 • American Football Bond Nederland
 • Sport Utrecht
 • Amsterdam Crusaders
 • Utrecht Dominators

Ondersteuning van de backoffice

Sport-Koepel levert een brede dienstverlening binnen het sportdomein. Om partijen in en rond de sportwereld te ondersteunen bij de dagelijkse gang van zaken biedt Sport-Koepel de mogelijkheid om de backoffice werkzaamheden van uw vereniging/stichting over te nemen of daar waar gewenst te ondersteunen. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld:

 • Het bijhouden van uw website
 • Het bijhouden van aanmeldingsoverzichten
 • Het bijhouden van de ledenadministratie
 • Het verzorgen van interne en externe communicatie met leden, deelnemers, trainers, etc.
 • Het verzorgen van drukwerk en/of mailings

De hierboven genoemde werkzaamheden zijn uiteraard maar een fractie van hetgeen mogelijk is. De afstemming van de werkzaamheden en de frequentie waarin geschieden zal altijd plaatsvinden in overleg met de opdrachtgever.

Een greep uit de door ons uitgevoerde opdrachten/clinics bij:

 • Handbalschool Noord-Holland (seizoen 2013-2014 tot en met seizoen 2016-2017): Algemeen Manager Handbalschool Noord-Holland
 • HV KRAS/Volendam (seizoen 2012-2013 tot en met seizoen 2016-2017): Coördinator Handbal Opleiding Volendam / Facilitair Management
 • RKAV Volendam (seizoen 2012-2013): Algemeen Coördinator Onderbouw
 • Sint Jozefvereniging (sinds seizoen 2016-2017): Verenigingscoördinator St. Jozefvereniging