Onze loketfunctie

Het loket van Sport-Koepel geeft u alle informatie over de uitvoering van het gemeentelijk sportbeleid. De belangrijkste taak is het inhoud geven aan de rol van het sportloket. Inwoners, sportverenigingen, scholen en vele anderen die zich bezighouden met sporten en bewegen kunnen bij het loket van Sport-Koepel terecht voor informatie, voorlichting en/of ondersteuning. Daarbij verwijzen wij, indien de vraag dat behoeft, gericht door naar een van onze partners zoals bijvoorbeeld de gemeente Edam-Volendam, het CJG Edam-Volendam, Club- en Buurthuiswerk Edam-Volendam, etc. Denk hierbij aan vragen over sportbeoefening, (school-)sporttoernooien, ontwikkelingen in de sport en/of cursussen met betrekking tot sport. 

De doelstellingen van onze loketfunctie: 

  • Het verstrekken van voorlichting en informatie aan inwoners, sportverenigingen en scholen;
  • Doorverwijzen van sporter naar sport-aanbieder;
  • Ondersteuning op maat bieden aan inwoners, organisaties en scholen.