Maatschappelijke projecten

Sport-Koepel heeft een aantal maatschappelijke projecten omarmt omdat we daarin een meerwaarde zien voor onze doelgroep(en). 

Lees hieronder verder voor een korte toelichting per project!


Project Glashelder 

De missie van Project Glashelder is om de jeugdige leden bij sportverenigingen, in de leeftijd van 12 t/m 16 jaar, op een unieke manier te stimuleren geen alcohol te drinken. Deelnemende leden tekenen met ons een contract waarin men toezegt geen alcohol te zullen drinken. Het achterliggende idee is het promoten van het niet drinken voor je 16e. Het imago van de bewuste niet-drinker moet op de voorgrond komen te staan. Het is juist stoer wanneer je niet drinkt. 

Project Glashelder is tevens een van de projecten die in het kader van LEF worden uitgevoerd. 

Project Glashelder kent op dit moment 68 deelnemers en deze zijn lid van Handbalvereniging KRAS/Volendam, VOC Amsterdam, Volleybalvereniging MOVE en Basketbalvereniging Volendam. 


Maatschappelijke stages

Je studie is een belangrijke voorbereiding op een vervolgopleiding of de praktijk Daarom is het, terwijl je op school zit, van belang om die praktijk alvast te leren kennen. Het Don Bosco College en de Triade organiseren verschillende stagemogelijkheden. Sport-Koepel biedt in samenwerking met beide scholen dan ook de mogelijkheid om een van de onderstaande stagevormen bij ons te doorlopen:

  • Brugklassers Beroepen Dag
  • Stage voor Vmbo 3
  • Stage voor SDV 3/4 
  • Stage voor Vmbo (basis en kader)
  • Arbeids-Ervaring-Leerproject voor Havo 4
  • Stage voor Vwo 4

Wij hebben inmiddels de ervaring opgedaan dat deze stages een zinvolle bijdrage leveren aan een verstandige voorbereiding op het maken van de keuze: voor een bepaalde studie of opleiding of een combinatie van werken en leren. 

Tijdens deze stage-uren zijn de leerlingen verzekerd via hun school. Voor vragen over de maatschappelijke stages kun je ook intern bij de stagecoördinator terecht.