Stagemogelijkheden

Stages maken tegenwoordig een belangrijk deel uit van een opleiding: zo’n 30% van de opleidingstijd. En dat is ook wel te verwachten als gevolg van het competentiegericht leren. De verantwoordelijkheden die de stagiairs bij Sport-Koepel in hun praktijkopdrachten en functionele stage krijgen zijn echt. Ze maken geen papieren opzetjes waar nooit iets mee gebeurt, maar ze zijn daadwerkelijk aan de slag. De evenementen die ze organiseren, de concepten die ze bedenken, de (beleids-)plannen die ze ontwikkelen. Ze worden allemaal daadwerkelijk uitgevoerd of toegepast.

Tijdens jouw stage bij Sport-Koepel gooien we je natuurlijk niet zomaar in het diepe! Je wordt gekoppeld aan een buddy en je wordt intensief begeleid door een ervaren stagebegeleider uit onze organisatie. Deze stagebegeleider is jouw eerste aanspreekpunt en het eerste aanspreekpunt voor jouw opleiding. Hij/zij helpt je met het vaststellen van je stagedoelen en de opdrachtformuleringen en beoordeelt jouw werk. Tijdens overlegmomenten met medestagiairs krijg je de kans om ervaringen uit te wisselen.

Zie jij voor jezelf mogelijkheden bij onze organisatie? Neem dan contact op met Dennis Bus via 0299-324650 of d.bus@sport-koepel.nl.


Erkend door SBB

Sinds 24 september 2009 is Sport-Koepel door de voorganger van SBB (Calibris) officieel erkend als leerbedrijf. Met ingang van 1 augustus 2015 zijn alle separate kenniscentra opgegaan in SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) en zijn zij sindsdien verantwoordelijk voor de erkenning van leerbedrijven en het onderhouden van de kwalificatiestructuren.

In elk bedrijf wordt continu geleerd. Teneinde kwaliteitsborging zorgen voor een goede en veilige leeromgeving te kunnen waarborgen heeft het Ministerie van OCW taken gedelegeerd aan de kenniscentra. De Nederlandse onderwijswetgeving bepaalt dat bedrijven die leerlingen opleiden en begeleiden in het kader van stages erkend moeten zijn door het SBB. Dit betekent letterlijk erkenning voor het feit dat de leerbedrijven een goede en veilige leer- en werkomgeving bieden.

Onze gegevens zijn:

Leerbedrijf ID: 100036096
KvK-nummer: 37181240

Ons vestigings- en correspondentieadres is:

Sport-Koepel Edam-Volendam
Heideweg 4
1132 DB Volendam
Telefoon: 0299-324650

Overige gegevens:

Aantal medewerkers: 5 tot 10
Bedrijfsgrootte: 2 tot 20 medewerkers
E-mail: info@sport-koepel.nl
Website: www.sport-koepel.nl

Contactpersonen:

Naam: Dennis Bus
E-mail: d.bus@sport-koepel.nl
Telefoon: 0299-324650

Sport-Koepel is erkend voor:

  • Coördinator Buurt, Onderwijs en Sport (25411)
  • Coördinator Sport- en Bewegingsagogie (25412)
  • Coördinator Sport, Bewegen en Gezondheid (25413)
  • Coördinator Sportinstructie, training en coaching (25414)
  • Medewerker Evenementenorganisatie (25147)
  • Medewerker Marketing & Communicatie (25148)
  • Medewerker Sport en Recreatie (25500)
  • Sport- en Bewegingsleider (25415)

Maatschappelijke stageplaatsen

Het doel van de maatschappelijke stage is dat je als leerling uit het voortgezet onderwijs (nader) kennismaakt met de samenleving door het doen van vrijwilligerswerk. Sport-Koepel heeft hiervoor een nauwe samenwerking met zowel het Don Bosco College in Volendam als de Triade in Edam. Ook onderhoudt Sport-Koepel contacten met de lokale sportverenigingen voor wat betreft (maatschappelijke) stageplaatsen.

Via jouw stagecoördinator of mentor kun je navragen of jij hier ook al aan mee kunt doen. Via een van de genoemde stagecontactpersonen kun je een aanvraag doen.


Stageplaatsen voor Mbo en Hbo

Sport-Koepel heeft regelmatig stageplaatsen open voor studenten uit de opleiding Sport & Bewegen. De werkzaamheden zijn heel breed en kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het assisteren bij kennismakingslessen in het kader van Billy’s Sport Project, sportbuurtwerkactiviteiten zoals de Vliegende Sport Brigade of het helpen bij het organiseren van wedstrijden, toernooien of evenementen.

Sport-Koepel heeft regelmatig stageplaatsen op en voor studenten van de ALO-opleiding of Sportkunde-opleidingen. Deze variëren van het onderzoeken van specifieke thema’s tot het organiseren van evenementen.

Naast sportstages zijn ook studenten vanuit andere studierichtingen meer dan welkom.Via een van de genoemde stagecontactpersonen kun je een aanvraag doen.