Talentontwikkeling

Met ingang van 1 augustus 2019 is de organisatie en coördinatie van al het aanbod op het gebied van talentontwikkeling voor de jeugd van 4 tot 18 jaar in handen van de Alliantie Kansrijk. Alliantie Kansrijk is een samenwerking tussen Sport-Koepel en Club- en Buurthuiswerk Edam-Volendam. Vanuit de Alliantie Kansrijk zal het Platform voor Talentontwikkeling ingericht en ingeregeld gaan worden. Dit Platform krijgt de functie van programmabureau en is verantwoordelijk voor de organisatie, coördinatie, regie en afstemming ten aanzien van alle programma’s. 

Vanuit de gemeentelijke opdracht zijn de volgende doelstellingen geformuleerd: 

 • Het activiteitenaanbod ‘ontdekken’ beslaat een zo breed mogelijk spectrum. Het aanbod ‘ontwikkeling’ is maatwerk
 • Bij de keuze van het aanbod en de organisatie van de activiteiten wordt de jeugd betrokken en hun maatschappelijke betrokkenheid wordt gestimuleerd en beloond
 • De Alliantie Kansrijk werkt proactief samen met alle scholen, (lokale) initiatieven, bedrijfsleven, jongeren en stakeholders om een aansprekend activiteitenprogramma op te bouwen voor de komende jaren
 • De activiteiten in het vrijetijdsdomein sluiten aan op het binnen schoolse curriculum. Scholen stellen zelf doelen in het kader van persoonsvorming, wat maakt dat ruimte voor maatwerk nodig is
 • De activiteiten worden gemonitord om zo de verandering in de data van het wetenschappelijk onderzoek van LEF aan te kunnen tonen
 • Jeugdigen met een beperking krijgen dezelfde kansen om mee te doen

Onze doelen ten aanzien van de gemeentelijke opdracht zijn als volgt geformuleerd: 

 • De Alliantie Kansrijk organiseert en coördineert een breed en laagdrempelig activiteitenaanbod dat bestaat uit activiteiten op cognitief, fysiek, creatief/muzisch en technisch gebied. Daarbij bieden wij extra ontwikkeling op sociaal-emotioneel gebied door middel van het activiteitenaanbod. Dat houdt in dat wij iedere week een mix van bestaande en nieuwe activiteiten organiseren
 • De Alliantie Kansrijk organiseert, coördineert en ontwikkelt een aanbod op maat dat ertoe moet leiden dat iedere jeugdige zijn of haar talenten kent. Dat doen we door met de werkgroep ‘Samen Beter’ binnen en buitenschoolse activiteiten per week op maat te organiseren
 • De Alliantie Kansrijk gaat de komende twee jaar zich richten op de vergroting van het aantal jongeren dat meedenkt en meewerkt aan de organisatie van activiteiten
 • De Alliantie Kansrijk zorgt er via haar werkwijze voor dat 100% van de jeugdigen in aanraking komt met het aanbod voor maatschappelijk betrokkenheid. Dit doen we middels ons stimulering-systeem en beloningssysteem, waardoor jeugdigen betrokken blijven
 • De Alliantie Kansrijk zorgt er via haar werkwijze voor dat 100% van de jeugdige (tot hun twaalfde levensjaar) op laagdrempelige wijze, toegang heeft tot ons aanbod. Dit doen we onder andere door het betrekken van ouders en grootouders bij ons aanbod
 • De Alliantie Kansrijk zorgt voor matchmakers die actief gaat zorgdragen voor de verbinding tussen stakeholders, scholen, uitvoerders, verenigingen, commerciële aanbieders, jongeren en het bedrijfsleven. Daarnaast zullen ook gezamenlijke activiteiten georganiseerd gaan worden
 • De Alliantie Kansrijk coördineert en organiseert alle activiteiten in het buitenschoolse domein. Deze gaan aansluiten op alle binnen schoolse activiteiten 

Binnenkort volgt op deze pagina meer informatie over de verdere uitwerking van het Platform voor Talentontwikkeling. In onze agenda vind u in ieder geval meer informatie over de scholen die per activiteitenaanbod aan de beurt zijn en welke thema’s we deze maand behandelen. 

Heeft u in de tussentijd vragen? Dan kunt u contact opnemen met Wayne Neijhorst via 0299 324650 of info@sport-koepel.nl